Fri frakt ved 1499:- / Rask levering / Rask kundeservice

Kjøpsvilkår

1. Generelt, Kundens forpliktelse og Din Sikkerhet

Generelt:
Betingelsene for salg gjelder ved alle handler gjennomført fra NordicProduct AS sin nettbutikk, så lenge ikke annet er avtalt.

Kundens forpliktelse:
Vedkommende person eller foretak registrert som kunde hos NordicProduct er alltid ansvarlig for betaling av varer og tjenester levert av NordicProduct eller av NordicProduct sine samarbeidspartnere. Ansvaret gjelder også andres benyttelse av kundens tilgang, også uvedkommendes bruk såfremt det ikke påvises at uaktsomhet av NordicProduct har ført til misbruket. Alle kjøp forutsettes utført av personer over 18 år eller etter samtykke fra verge. All kommunikasjon vil skje via epost eller andre elektroniske meldingstjenester.

Din sikkerhet:
Vennligst les NordicProduct sin personvern-erklæring her.

2. Trygg levering

Levering:
NordicProduct tilstreber å levere bestilte varer så fort som mulig. Normalt sendes bestilte varer innen ca 5 virkedager etter bestilling hvis alt er tilgjengelig. Alle leveringstider som blir oppgitt av NordicProduct må anses som veiledende. Levering tidligere enn antatt dato må kunne forventes. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og evt. produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager menes virkedager. Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Lagerstatus er basert på informasjon fra våre leverandører og vårt eget lager. Normalt blir lagersaldo oppdatert hver time, men enkelte produkter oppdateres en gang i døgnet. Vi tar forbehold mot feil.

Evt. prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt vil derfor ikke få tilbakevirkende kraft med mindre opprinnelig pris er feil eller feil pris er oppgitt til NordicProduct fra vår leverandør.

NordicProduct forbeholder seg rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i feil ved annonsering, prissvingninger og lagersituasjon samt å levere tidligere enn forespeilet dato.

NordicProduct leverer varer innen hele Norge. Ved forsendelse til Svalbard tilkommer gebyr for fortolling av varer (kr 190,- ved ordre over 5.000 kr) og postens standard frakttillegg (kr 175,-) i tillegg til ordinær fraktkostnad. Dette gjelder også ved retur av garantisaker.

Betaler du med kredittkort, vil konto bli belastet normalt innen et døgn etter at ordren er lagt. Frakt betales av kjøper utfra den valgte forsendelsesmåten, og kommer i tillegg til varenes pris. Fraktsatser blir opplyst til angitt postnummer når varene er lagt i handlekurv under kjøpsprosessen.

NordicProduct kan velge å sende enkelte varer direkte fra sentrallager. Varer som sendes som egne kolli, sendes uavhengig av andre kolli i ordren. Dette påvirker ikke fraktkostnaden, men varene kan komme fram på forskjellige tidspunkt.

Alle pakker som sendes fra oss er forsikret mot skade under transport. NordicProduct tar ansvaret for evt. skader eller tap slik at du som kunde ikke vil lide noe tap. Forutsetningen er at skademelding fylles ut hos posten med en gang pakken er mottatt.

3. Garanti, Reklamasjon

Garanti:
Garanti gis av produsent, distributør eller forhandler og gjelder alle feil på produktet som ikke er utøvet av bruker med vilje eller uaktsomhet. Det er ett års omleveringsgaranti til forbrukere på de aller fleste komponenter. Dette er en garanti som går ut over Forbrukerkjøpslovens reklamasjonsrett som i utgangspunktet gir rett til reparasjon av den samme varen. Med vår omleveringsgaranti får du garantert ny del ved feil. På NordicProduct stasjonære og bærbare pc'er er det 2 - to - års garanti (primært reparasjon) for både forbrukerkjøp og næringskjøp, hvis ikke annet er avtalt. Ved næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, er reklamasjonsretten begrenset til 1 - ett - år samt ex. works betingelser med mindre produsentens garantibetingelser tidsmessig eller på annet vis er vesentlig kortere avgrenset. Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger. NordicProduct dekker ikke følgefeil med mindre dette klart kan dokumenteres og samtlige implementerte enheter er kjøpt hos oss. De til enhver tid gjeldende betingelser for innsending av varer til service er gjeldende ved alle kjøp. Du kan benytte returlapp fra NordicProduct. Ønsker du en slik tilsendt, ta kontakt med oss.

Reklamasjon:
Før feil meldes til NordicProduct anbefaler vi at kunden undersøker om feilen skyldes forhold på sin side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke NordicProduct får melding innen rimelig tid etter at mangel er oppdaget eller burde vært oppdaget. Lovens minimumsfrist gjelder. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik NordicProduct har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til NordicProduct slik at NordicProduct kan iverksette tiltak for avhjelp.

Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige hensyn forutsetter NordicProduct at reklamasjon alltid rettes skriftlig via e-post eller brev. Det bør fremgå av meldingen hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner etter Forbrukerkjøpsloven som skyldes feil eller mangler ved produktet, skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder frakt. Ved reklamasjon fra annet enn en forbruker plikter kunden å følge NordicProduct sine generelle returrutiner og -betingelser. NordicProduct sine forpliktelser overfor kunde begrenses da til å overholde eller videreføre garantilovnaden som følger med varen. Det understrekes av eventuelle utgifter til frakt o.a. i forbindelse med reklamasjon eller retur må dekkes av kunden når kunden ikke er en forbruker.

Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan forbruker på visse vilkår gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter gjeldende bestemmelser i Forbrukerkjøpsloven. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides reklamasjonsfristen til fem år.

4. Support og kundestøtte

Support og kundestøtte:
Oppfølging og hjelp til NordicProduct solgte produkter kan rettes på mail til hjelp@nordicproduct.com. eller via vår livechat.

5. Avbestiling

Avbestilling:
Ved avbestilling må kunden gi beskjed så snart som mulig, på telefon eller via e-post. Dersom avbestillingen kan bekreftes før bestilte varer er sendt fra NordicProduct sentrallager, vil du unngå gebyr for uavhentede pakker.

6. Angrerett

Angrerett:
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom
prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Angreretten gjelder ikke for næringskjøp og ved kjøp av online programvare/spill, eller programvare der forsegling er brutt eller programvaren er installert på en datamaskin du kjøper. Spesielt for tonerkassett, blekkpatron og annet lignende forbruksmateriell, både når det kjøpes separat eller som del av en vare, f.eks. en skriver, gjelder at dette ikke må åpnes fra lukket pose eller på annet vis tas i bruk, ellers faller retten til å angre kjøpet for gjenstanden bort. Returretten gjelder heller ikke ved kjøp over disk i vår ekspedisjon.

Lovbestemt angrerettskjema følger med alle pakker. Er dette kommet bort under forsendelsen anbefaler vi at kunden snarest tar kontakt med oss for å få tilsendt nytt skjema. Dette fordi bevisbyrden for bortkommet skjema vil ligge tungt på kunden ettersom dette er fysisk festet sammen med adressekortet på pakken fra oss, og skulle angrerettskjema være kommet bort vil da heller ikke pakken komme frem

Angrerett ved kortbetaling/forskudd eller betalingsutsettelse

Angrerett ved kortbetaling/forskudd eller betalingsutsettelse:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angreretten. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
Hent pakken på postkontoret, fyll ut angrerettskjema og legg den oppi pakken. Adressèr pakken til: NordicProduct AS, Trøbakkveien 14, 7530 Meråker. Dersom det ligger en returlapp sammen med varen, kan du benytte denne (fraktkostnad trekkes da fra utbetalingen når varen refunderes)

Angrerett ved postoppkrav uten å hente ut pakken

Angrerett ved postoppkrav uten å hente ut pakken:
Dersom du angrer på kjøpet etter at vi har fakturert varen fra oss er det for sent å avbestille og du må benytte angreretten. Vår anbefaling for at dette skal gjennomføres på enkleste måte er:
Når du får hentemelding fra Posten, gir du beskjed til Posten om at pakken skal returneres. I tillegg må du samme dag betale inn returfrakt, tilsvarende beløp du er belastet for frakt til deg. Beløpet betales til konto 4212.3440468 og merk betalingen med ANGRERETT + ordrenummer. Du trenger ikke å hente ut pakken, og du skal ikke betale noe til posten når du sender pakken tilbake før den er hentet. 

Går pakken i retur til oss uten at du underretter oss skriftlig på forhånd og uten å ha betalt returporto, er ikke angrerettlovens krav til kjøper oppfylt og du blir da fakturert for alle omkostningene vi har hatt med å sende deg varen. Dette vil si frakt begge veier samt ekspedisjonsomkostninger og evt. verditap dersom varens utsalgspris går ned mens den er borte fra vårt lager. Slike prisnedganger må påregnes som normalt. For næringskjøp, altså kjøp der annet navn enn privatperson er ført på faktura, gjelder ingen angrefrist eller returrett. Retur må avtales skriftlig på forhånd, og vi vil belaste et returgebyr på minimum 15% dersom retur er mulig. Næringskjøp i oppkrav der pakken ikke hentes tillegges minimum 20% returgebyr i tillegg til ordinære omkostninger.
Alle passord/låsekoder på telefoner, nettbrett eller PC’er, må slettes/fjernes før innsending, da vi ikke har mulighet til å slette en kundes passord. Slikt utstyr vil bli returnert ubehandlet til kunde, på kundes regning.


7. Diverse: Salgspant, EE-Avfall, Pikselfeil, Force majeur

Salgspant:
NordicProduct har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Betaling:
Betaling skjer via kredittkort, postoppkrav, forskuddsbetaling, faktura eller finansiering via 3. part.

EE-Avfall:
NordicProduct AS overholder sine forpliktelser om retur av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall). Vi er medlem av Eurovironment som håndterer EE-avfall for store deler av den norske IT-bransjen, basert på "forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter" fastsatt av Miljøverndepartementet 16. mars 1998.
Som forbruker har du følgende rettigheter:

  • Private forbrukere kan leveres gratis til alle forhandlere av elektriske og elektroniske produkter dersom forhandleren selger samme type produkt

  • Private forbrukere kan levere gratis til kommunale gjenbruksstasjoner alle typer elektriske og elektroniske produkter

Les mer om returordningen på Eurovironment sin hjemmeside.

Annet:
NordicProduct sender ut nyhetsbrev til sine kunder pr e-post. Nyhetsbrevene inneholder reklame om relevante produkter, tilbud, rabattkoder og annet relevant innhold. For å motta nyhetsbrev, må man aktivere sitt abonnement i checkout eller nederst på nettsiden vår. Et slikt abonnement er gratis.

Alle produkter må forventes levert bulk eller OEM dersom annet ikke er spesifisert. Demovarer merkes tydelig med dette. Demovare innebærer at produktet ikke selges som nytt og dette kommer av at det kan ha vært brukt, har ødelagt emballasje, er returnert på angrefrist, reparert av leverandør og lignende. Garantitid for demovarer er alltid 3 mnd med mindre annet er spesifisert i produktinformasjonen. Ved demo er det alltid levert i bulk dersom annet ikke er spesifisert. Spesielt for demovarer, tilbudsvarer og enkelte andre varer, særlig varer fra vårt lagersalg, gjelder det at bestillingen kan kanselleres eller leveringen avbrytes hvis avvik forekommer som at varen blir solgt for mange av, prisen er feil etc, uten at kjøper gis rett til noen form for kompensasjon. NordicProduct tar ikke ansvar for mulige trykkfeil. Ved tvister er NordicProduct AS sitt hjemdistrikt verneting.

Pikselfeil kan forekomme på alle LCD/LED-skjermer. De fleste produsenter spesifiserer sine produkter som feilklasse II etter ISO 13406-2 standarden. Andre spesifikasjoner kan forekomme. NordicProduct anser ikke pikselfeil som garantifeil eller mangel etter Lov om forbrukerkjøp når feilene er innenfor den enkelte produsents spesifikasjoner.

NordicProduct plikter iht nasjonalt regelverk å selge sikkerhetsutstyret galvanisk skille med TV'er. Dette sikkerhetsutstyret kan hindre at utstyret forårsaker brann og faren for elektrisk støt, og må tilkobles iht. brukerveiledningen. Kunden er selv ansvarlig for at dette blir kjøpt. 

Force majeur:
Er NordicProduct forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NordicProduct fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Forhåndsbestilling:
En forhåndsbestilling kan kanselleres innen 2 uker fra bestilling. Om den kanselleres etter 2 uker vil det ligge et gebyr på 50% av varens verdi.Endring i vilkårene:
NordicProduct forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.